Konkurs dla szkół z terenu miasta i gminy Włocławek

Wody Polskie RZGW w Warszawie serdecznie zapraszają wszystkie szkoły podstawowe z terenów miasta i gminy Włocławek do uczestnictwa w wyjątkowym konkursie KTO PRZEŁAMIE LÓD? Konkurs polega na wymyśleniu nazw dla dwóch, nowobudowanych lodołamaczy, które będą pracowały w sezonie zimowym na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Wszystkie informacje znajdą Państwo w regulaminie. Zapraszamy do do udziału w konkursie! Życzymy dobrej zabawy przy wymyślaniu nazw i powodzenia w walce o nagrody!

logo konkursu

Konkurs na nazwy lodołamaczy w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Wybudowane w ramach Projektu nowe lodołamacze wpłyną na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół Zbiornika Wodnego Włocławek. Lodołamacze to specjalistyczne statki, które pracują w sezonie zimowym na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Lodołamanie ma na celu poprawę warunków spływu kry i lodu w okresie zimowym z Wisły powyżej zbiornika, a także przeciwdziałanie tworzeniu się na nim zatorów lodowych. Akcja polega na wycięciu przez lodołamacze w pokrywie lodowej zbiornika rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory i po jej pokruszeniu bezpieczny zrzut przez stopień.