Konkurs Produkt w Obiegu

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU!

Konkurs promuje osiągnięcia w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/konkurs-ministra-srodowiska-produkt-w-obiegu/

Zgłoszenia można nadsyłać do 25 września br.