Konsultacje społeczne aPGW II cykl

Informujemy o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021).  Konsultacje prowadzone będą do 15 września 2017 r.

Więcej informacji tutaj.