Krajowe ćwiczenia straży pożarnej

W czwartek i w piątek 20-21 września br. na terenie powiatu kozienickiego i radomskiego odbyły się się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem FALA 2018. W 36-godzinnych ćwiczeniach brały udział siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym centralnego obwodu operacyjnego z województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pracownicy Wód Polskich brali udział w pracach sztabu, ćwicząc przepływ informacji między służbami zarządzania kryzysowego w czasie zagrożenia. Celem ćwiczeń było podniesienie stopnia przygotowania sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków wystąpienia powodzi.