Mapy jednolitych części wód

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przeglądania map jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWP).

Na stronie http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dyrektywy-unii-europejskiej/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami należy pobrać plik „geobaza aPGW”.

W pliku znajduje się folder „SHP” zawierający warstwy JCWP_rzeczne, Zlewnie_JCWP oraz JCWPd w formacie shape (.shp). Pliki te mogą zostać wyświetlone programami Google Earth Pro https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html lub QGIS https://www.qgis.org/pl/site/.