Nagroda Prezesa Wód Polskich dla Pani Marii Porady

Pani Maria Porada, która od 1963 r. pracuje dla gospodarki wodnej otrzymała Nagrodę Prezesa Wód Polskich za szczególne zasługi. Uroczystość odbyła się 13 grudnia w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Pani droga zawodowa oraz postawa są dla mnie wspaniałym świadectwem patriotyzmu i  profesjonalizmu. Nie tylko z pasją i zaangażowaniem wykonuje Pani powierzone zadania, ale także od wielu lat w związkach zawodowych z oddaniem zabiega Pani o dobro pracowników – mówił Prezes Wód Polskich podczas wręczania nagrody.

Maria Porada pracuje w gospodarce wodnej od 55 lat. Drogę zawodową rozpoczęła w Zarządzie Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Włocławku. Kolejno zatrudniona była w Zarządzie Inwestycji Zabudowy Dorzecza Wisły Środkowej. Od 1 lutego 1973 roku rozpoczęła pracę w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej, gdzie przepracowała 27 lat. Od 1 stycznia 2000 roku jest związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, a od 1 stycznia 2018 roku z Wodami Polskimi.

Od dziesięcioleci działa w NSZZ Solidarność, a od 1998 roku jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie przy RZGW w Warszawie. Od lat prowadzi Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Przez lata pracy zajmowała stanowiska: Inspektor Ekonomiczny, Starszy Ekonomista, Kierownik Działu Wywłaszczeń, obecnie Ekspert. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

- Jest Pani prawdziwym autorytetem i wzorem dla wielu pokoleń pracowników gospodarki wodnej. W tym szczególnym dniu, życzę Panu dużo zdrowia i siły, wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym, a także dalszej owocnej pracy – podsumował Przemysław Daca. Pani Maria Porada dziękując za wyróżnienie powiedziała, że nadal będzie zabiegała o dobro pracowników i naszego Gospodarstwa.