Natężenie ruchu żeglugowego na Dolnej Wiśle

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem współautorstwa Tomasza Pokropskiego, Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku „Natężenie ruchu żeglugowego na Dolnej Wiśle na podstawie analizy śluzowań we Włocławku w latach 1997-2016”. To było kilka miesięcy przeglądania ksiąg śluzowań, analizy dokumentów hydrologicznych i aktów prawnych. Opracowanie podsumowuje 20 lat tego, co działo się na śluzie we Włocławku, perspektyw i zagrożeń żeglugi na Dolnej Wiśle.