Nazwy dla nowych lodołamaczy wybrane!

W piątek 30 listopada w siedzibie Obiektu Hydrotechnicznego Stopnia Wodnego Włocławek odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Kto przełamie lód”, organizowanym w związku z realizowanym przez Wody Polskie projektem na budowę dwóch nowych lodołamaczy. Miło nam poinformować, że za rok zobaczymy lodołamacze SOKÓŁ i ORKAN! Zwycięskie nazwy wymyślili Beata Wojtasik i Filip Malinowski ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, a opiekunem tej grupy była Pani Magdalena Rosol. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Uroczystość przebiegła w niezwykle radosnej atmosferze. Dla wszystkich dzieci, nie tylko autorów nazw, była ona ogromnym przeżyciem. Nagrody wręczyli Dyrektor RZGW Warszawie Robert Chciuk, Rzecznik prasowy RZGW w Warszawie Urszula Tomoń i Jacek Gadkowski, Kierownik Projektu. Były to: zestaw multimedialny dla szkoły oraz walizki i worki z gadżetami dla zwycięzców i opiekuna grupy. Dodatkowo cała klasa miała niesamowitą okazję do zwiedzenia jednego ze stacjonujących w porcie zakładowym we Włocławku lodołamacza. Na wszystkich czekał niebiesko-biały słodki stół, pełen smakołyków, które sprawiły uczniom nie lada frajdę.

„Kto przełamie lód” polegał na wymyśleniu nazw dla dwóch lodołamaczy, które w przyszłości będą pracowały na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Nazwa miała się składać z maksymalnie siedmiu liter, a inspiracją do jej stworzenia miała być przyroda i geografia. Ideą konkursu było, aby nazwy dla lodołamaczy były wymyślone w grupach, którymi przewodzić będą opiekunowie z grona nauczycieli szkoły. Poprzez konkurs chcieliśmy przybliżyć uczniom, ich opiekunom, a także wszystkim mieszkańcom Włocławka znaczenie akcji lodołamania, jakie ma dla zapewnienia osłony przeciwpowodziowej w sezonie zimowym. Uczniowie mieli przy tym niecodzienną okazję, aby stać się autorami imion dla dwóch nowych lodołamaczy, które przez następne lata będą pracowały na Zbiorniku Włocławek. Zatem zwycięstwo w tym konkursie to bez wątpienia ogromne wyróżnienie i prestiż dla grupy, opiekuna i szkoły.

Dwie nowe jednostki – lodołamacz czołowy i liniowy - powstające w Stoczni Koźle Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu pojawią się we Włocławku 15 listopada 2019 r. Lodołamacze to specjalistyczne statki, które pracują w sezonie zimowym na ZW Włocławek. Lodołamanie ma na celu poprawę warunków spływu kry i lodu w okresie zimowym z Wisły powyżej zbiornika, a także przeciwdziałanie tworzeniu się na nim zatorów lodowych.

Konkurs organizowany był w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.