Odwiedziny na Śluzie Żerań

W środę 31 października Wody Polskie RZGW w Warszawie gościły uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 68 im. Artura Oppmana. Dzieci bardzo chciały zobaczyć Śluzę Żerań, więc zostały zaproszone na zwiedzanie. Kierownik Obiektu Zbigniew Olszowski pokazał uczniom maszynownie, system uruchamiania wrót śluzy i napełniania śluzy wodą oraz wieżę sterowniczą. Uczniowie z pasją słuchali opisów poszczególnych elementów obiektu i sposobu ich działania. Padało sporo pytań, a odpowiedzi niejednokrotnie rozbudzały dalszą ciekawość. Uczniowie pożegnali nas bardzo zadowoleni. Nam również było bardzo miło gościć tak entuzjastycznie nastawioną grupę!