Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przebudowy wału Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki

8 kwietnia 2018 roku Prezes Wód Polskich Przemysław Daca i przedstawiciele samorządów z Legionowa, Jabłonny, Nowego Dworu Mazowieckiego i Wieliszewa podpisali list intencyjny dotyczący przebudowy wału przeciwpowodziowego Wisły.  Dokument ten określa zakres współpracy Wód Polskich z poszczególnymi samorządami przy realizacji ważnej i wyczekiwanej inwestycji.

Wody Polskie oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Legionowo, Gmina Jabłonna, Gmina Wieliszew, Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski zadeklarowały podjęcie współpracy na rzecz przygotowania i późniejszej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Zawiązana współpraca ma na względzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia wspólnoty samorządowej, a także potrzebę wywiązania się z realizacji zadań w obszarze szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej. Podpisanie listu intencyjnego dotyczy części inwestycji związanej  z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej i wszelkich niezbędnych opracowań oraz uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji. Wartość szacunkowa przygotowania dokumentacji to 1.500.000 PLN.

Wał przeciwpowodziowy na długości 18,803 km należy przebudować z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych I klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego obszarów chronionych przez obwałowanie. Roboty budowlane mogą ruszyć po uzyskaniu decyzji oraz pozwoleń na realizację inwestycji, zabezpieczeniu środków finansowych  i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Szacunkowy termin rozpoczęcia prac to 2021 rok. Wartość realizacji robót budowlanych dzielonych na etapy wynosi 80 – 90 mln PLN. Plany realizacji tego zadania pojawiły się kilka lat temu, jednak poprzedni wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy podpisanej w lipcu 2017 r. W związku z brakiem możliwości wykorzystania sporządzonej wówczas częściowej dokumentacji, cały proces należy rozpocząć od nowa.

Wał Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki:

  • zlokalizowany na prawym brzegu rz. Wisły w km 529-549
  • długość przeznaczona do przebudowy to 18,803 km
  • obwałowanie chroni dolinę o powierzchni 6.803,18 ha – 68,03 km2
  • obwałowanie chroni tereny położone na obszarze powiatów legionowskiego
    i nowodworskiego (m. in. Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Rajszew, Wieliszew)