Podpisanie umowy na budowę lodołamaczy

W środę, 30 listopada br., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na "Budowę 2 lodołamaczy dla potrzeb osłony przeciwpowodziowej na terenie RZGW w Warszawie".

Projekt będzie realizowany w latach 2016-20, a jego całkowity koszt to 42 mln PLN. Kwota dofinansowania w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działanie 2.1 wynosi 35.700.000 PLN. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa Stopnia Wodnego Włocławek i uzupełnienie fotylli lodołamaczy o nowoczesne jednostki - 1 lodołamacz czołowy i 1 lodołamacz liniowy.

Umowę podpisali Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Dariusz Tomczak, p.o. Dyrektora RZGW w Warszawie. Rozpoczęcie budowy statków planowe jest na połowę 2017 r.