Pogłębianie Wisły w Płocku

W grudniu 2018 r. zakończyło się pogłębianie Wisły w okolicach Płocka w lokalizacjach - Białobrzegi (114 tys. m3), Wola Brwileńska (90 tys. m3), Nowy Duninów (15 tys. m3) i Płock-Brama (80 tys. m3). Wybrano łącznie ok. 300 tys. m3 osadów dennych za kwotę 4,5 mln PLN.

Przeprowadzone prace są ważne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Płocka, zwłaszcza pod kątem trwającego sezonu zimowego, gdyż ułatwią pochód śryżu i kry przy ewentualnej akcji lodołamania i zmniejszą zatorogenność. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest jednym z priorytetowych działań Wód Polskich.