Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej

22 lutego br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorpay oraz regionu wodneg Świeżej IV kandencji na lata 2016-20. Powołano 25 nowych członków, przewodniczącym został Stanisław Jakimiuk. Gościem specjalnym spotkania była p.o. Prezesa KZGW Iwona Koza, która wręczyła obecnym członkom nominacje.