Utrudnienia na Wiśle w związku z budową mostu Południowego

Informujemy, że na Wiśle w Warszawie w dzielnicy Wilanów (w 500 km szlaku żeglownego) trwają prace związane z budową mostu Południowego w ramach realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km. ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”.

Ze względu na technologię prowadzonych prac niezbędne jest przegrodzenie koryta rzeki tymczasowym mostem pontonowym. Stanowi on przeszkodę dla użytkowników drogi wodnej Wisły, chcących uprawiać żeglugę w tym rejonie. Dlatego też droga wodna Wisły w km 500 pozostaje zamknięta.

Istnieje jednak możliwość przepłynięcia tym odcinkiem rzeki, będącym terenem budowy. Konieczne jest uzgodnienie terminu i warunków z wykonawcą robót:

GP MOSTY S.C., ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa        
e-mail: biuro@gpmosty.pl
telefon: +48 691 850 542

Wykonawca deklaruje możliwość tymczasowego rozpięcia mostu pontonowego w osi szlaku żeglownego, aby przepuścić jednostki pływające po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu. Dla mniejszych jednostek i kajaków przewidziano pomoc w przetransportowaniu (bez konieczności częściowego demontowania mostu tymczasowego).

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zgłoszenie zamiaru przepłynięcia przez rejon budowy każdorazowo na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Mając na uwadze harmonogram prowadzonych robót wykonawca zwraca się z prośbą, aby zgłoszenia dokonywać jak najwcześniej, jeżeli to możliwe z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

budowa