Śluza Swoboda po remoncie

W październiku 2018 r. zakończył się "Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego". Prace rozpoczęły się w 2017 roku. Wymienione zostały wrota ze stalowych na drewniane oraz zasilanie, wyremontowano ściany komory i awanport górny i dolny. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 5.100.000 PLN (NFOŚiGW).

Śluza Swoboda była ostatnią z nieremontowanych, 200-letnich śluz na odcinku od granicy z Białorusią do Augustowa. Remont całego Kanału Augustowskiego RZGW w Warszawie rozpoczął w 2008 roku. Dzięki tym pracom już cały Kanał Augustowski jest odnowiony i będzie cieszył oczy wszystkich korzystających z kanału.

Kanał Augustowski to jeden z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych. Jego łączna długość to ponad 101,2 km, z czego 80 km znajduje się na terenie Polski. Kanał ma 18 śluz (14 w Polsce), 9 z nich do dziś zachowało się z niezmienionym kształcie. W 1968 roku Kanał Augustowski został uznany za zabytek techniki.