Specjalistyczne jednostki pływające w RZGW w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie chcąc zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa na szlakach żeglownych poprzez m.in. dostosowanie oznakowania nawigacyjnego do warunków żeglugi całodobowej, zrealizował projekt „Budowai zakup specjalistycznych zestawów pływających w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich, dzięki przystosowaniu oznakowania dla żeglugi całodobowej".

W ramach projektu RZGW w Warszawie zakupił 2 zestawy jednostek pływających Bielika z Rybitwą oraz Kobuza z Mewą. Każdy zestaw to:

  • statek przeznaczony do pchania barki
  • barka pchana, bez napędu własnego

Duet jednostek przeznaczony jest do wykonywania cięższych prac na szlaku żeglownym:

  • wystawiania i zdejmowania większej ilości oznakowania nawigacyjnego przed sezonem żeglugowym i po jego zamknięciu,
  • usuwania przeszkód żeglugowych z wykorzystaniem żurawia hydraulicznego zamocowanego na barce.

Statek bez barki służy do zadań inspekcyjno-kontrolnych i pomiarowych oraz do lżejszych prac, nie wymagających używania żurawia hydraulicznego.

Jednostki wyposażone są w:

  • urządzenia GPS zdolne do stosowania poprawki dGPS i echosondy wraz z kompatybilnym komputerem klasy PC zawierającym zestaw map Wielkich Jezior Mazurskich
  • sonary
  • radar umożliwiający prowadzenie żeglugi na wodach śródlądowych w niesprzyjających warunkach pogodowych, przy złej widoczności

Jednostki spełniają wszystkie normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także normy sanitarne i techniczne wymagane dla tego typu jednostek pływających. Spełnione są także standardy wyposażenia statków obowiązujące na europejskich drogach wodnych w zakresie pracy i żeglugi całodobowej. Obie jednostki będą mogły pracować przez cały sezon żeglugowy.

Zakup tych nowoczesnych i funkcjonalnych jednostek wpłynie na bezpieczne utrzymanie szlaku żeglownego (poprzez utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, wykonywanie pomiarów), lepszą jakość prac przy utrzymywaniu zabudowy regulacyjnej rzeki, sprawniejsze usuwanie przeszkód nawigacyjnych oraz krzewów i drzew w miejscu przepływu wód powodziowych.

RZGW w Warszawie jest wyłącznym administratorem tych jednostek na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Zestawy jednostek pływających stacjonują w Giżycku i w Mikołajkach.