Spotkanie prasowe w sprawie taryf w Garwolinie

14 maja we wtorek Wody Polskie zorganizowały w Garwolinie spotkanie prasowe na temat taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Było ono odpowiedzią na pojawiające się głosy, jakoby Wody Polskie zadecydowały o wysokości nowych taryf, jak i wątpliwości mieszkańców do nowych stawek.

Na pytania odpowiadali Paweł Rusiecki Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym i Robert Chciuk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na spotkaniu zostało podkreślone, że Wody Polskie nie ustalają wysokości taryf, a jedynie zatwierdzają lub nie, przedstawione przez przedsiębiorstwa propozycje. Analizują zmiany warunków ekonomicznych prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o koszty ponoszone w ramach świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, marżę zysku oraz przyjęte ustawowo zmiany tych kosztów w okresie nowej taryfy, m.in. wskaźniki makroekonomiczne.