Stabilna sytuacja na Wiśle w Płocku

Dzisiaj miał miejsce komisyjny przegląd Zespołu Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Zarządu Zlewni we Włocławku, w którym udział wzięli także przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Miasta Płocka i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zespół i przedstawiciele jednostek samorządowych sprawdzali sytuację na Wiśle. Wizytowano okolice bramy przeciwpowodziowej w Płocku, zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie, rejon bulwarów w Płocku i ul. Gmury w Płocku.

Informujemy, że sytuacja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Od 25 stycznia czoło pokrywy lodowej znajduje się na tym samym kilometrażu ok. 630 (okolice Mostu Legionów w Płocku) i nie zaobserwowano rozwoju zjawisk lodowych. Śryż  i lód obserwowany między mostami w Płocku sukcesywnie zanika i przesuwa się w niżej położone partie Zbiornika Wodnego Włocławek. Dane z wodowskazów w Kępie Polskiej, Wyszogrodzie i Włocławka świadczą o drożności koryta w okolicach Płocka. Unormowane wartości na wodowskazie w Płocku świadczą o stabilizacji sytuacji i równomiernym przepływie (gwałtowne wzrosty lub spadki mogłyby świadczyć o przytykaniu się przepływu). Przeprowadzone jesienią 2018 roku prace pogłębiarskie w okolicach Płocka przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia powstania zatorów na rzece.

Lodołamacze pozostają w porcie we Włocławku w pełnej gotowości. Na chwilę obecną nie jest planowana akcja lodołamania ze względu na niskie dopływy do zbiornika wynoszące ok. 800 m3/s. Minimalny przepływ konieczny do uruchomienia lodołamaczy wynosi 1200 m3/s i dodatnie temperatury w ciągu dnia.