Szkolenie z wypełniania wniosków taryfowych

W piątek 24 sierpnia br. w siedzibie Wód Polskich RZGW w Warszawie odbyło się szkolenie, na którym omówiono najczęściej pojawiające się trudności w przygotowywaniu wniosków o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zapatrzenie wody i odprowadzanie ścieków. Spotkanie było okazją do rzeczowej dyskusji i wymiany doświadczeń, uczestnicy mieli okazję do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania przy wypełnianiu wniosków. Niezmiennie pracownicy Wydziału Regulatora Taryf pozostają do Państwa dyspozycji na każdym etapie opracowywania dokumentów. Dziękujemy za udział w szkoleniu!