Wizyta gospodarska Ministra Marka Gróbarczyka na wiślanym szlaku w Warszawie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca 25 lipca sprawdzali, jak przebiegają prace związane z udrożnieniem Kanału Żerańskiego w rejonie Śluzy im. inż. Tadeusza Tillingera w Warszawie. Realizowana przez Wody Polskie inwestycja służy przywróceniu wiślanego szlaku turystycznego w stolicy Polski.

Minister Marek Gróbarczyk, któremu towarzyszył m.in. jego zastępca Grzegorz Witkowski, przepłynęli przez śluzę na Kanale Żerańskim, po czym udali się w górę rzeki, by zacumować przy bulwarach w okolicach Centrum Nauki Kopernik. Minister upewnił się, że prace pogłębiarskie na odcinku około 180 m Kanału Żerańskiego, od śluzy w kierunku Wisły, przebiegają zgodnie z planem. Roboty realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie na postawie umowy zawartej 12 lipca br. z Wodami Polskimi zostaną ukończone w terminie, tzn. do 3 sierpnia. To jedno z wielu działań, które mają poprawić warunki dla turystycznej żeglugi na Wiśle. W dłuższej, wieloletniej perspektywie Królowa Polskich Rzek ma stać się wysokiej klasy drogą wodną.