Wody Polskie RGZW w Warszawie i RECONECT

W 2017 roku IHE Delft Institute for Water Education w imieniu konsorcjum, w skład którego wchodzi 36 partnerów z całego świata, w tym PGW WP RZGW w Warszawie, złożyło do Komisji Europejskiej w ramach naboru Horyzont 2020 wniosek projektu pt.: „Regenerating ecosystems with natura-based solution for hydro-meteorogical risk reduction” (PL: Regeneracja ekosystemów za pomocą rozwiązań opartych na naturze w celu ograniczenia zagrożeń hydrometeorologicznych) o akronimie: RECONECT. W 2018 r. projekt został kwalifikowany przez Komisją Europejską.

Projekt RECONECT ma na celu wykorzystania rozwiązań opartych na naturze w zakresie ograniczania ryzyka hydrometeorologicznego (np.: susze, powodzie). RECONECT opiera się na sieci partnerów, których prace demonstracyjne obejmą obszary o zróżnicowanych warunkach lokalnych, cechach geograficznych, strukturach instytucjonalnych, aby z powodzeniem udoskonalić rozwiązania oparte na naturze w Unii Europejskiej i na całym świecie. Aby osiągnąć te cele, konsorcjum RECONECT łączy bezprecedensowe, transdyscyplinarne partnerstwo naukowców, partnerów przemysłowych oraz administracji i samorządów na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach projektu na zlewnię demonstracyjną w Polsce została wybrana zlewnia rzeki Luciąży (dopływ Pilicy). Projekt potrwa do 31 sierpnia 2023 r.

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.reconect.eu/

reconect

reconect