Wrak barki Maristo zniknie z krajobrazu Warszawy

Barka Maristo, która przez lata nie została usunięta przez właściciela z bezprawnie zajmowanego miejsca, zostanie usunięta przez Wody Polskie, właściciela gruntu.  Z każdym tygodniem wzrasta ryzyko, że barka może ulec jeszcze większej degradacji  i stworzyć realne zagrożenie na szlaku żeglugowym. Administrator rzeki, Wody Polskie, podjął decyzję o jej uprzątnięciu.

Usuwanie wraku barki Maristo rozpoczęło się 1 października br. i potrwa zgodnie  z umową do 19 października br. Decyzja o jej usunięciu dyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze wodnej.

Historia porzuconej przez właścicieli barki jest długa i zawiła. Umowa na użytkowanie gruntów pokrytych wodami została zawarta z właścicielami barki Maristo  w lipcu 2005 roku. Umowa ta wygasła z końcem sierpnia 2008 r. Pomimo jej wygaśnięcia barka nie została usunięta i od 2008 roku nielegalnie zajmuje działkę Skarbu Państwa na Wiśle w okolicy Mostu Łazienkowskiego. Kontakt z właścicielem barki przez lata był trudny i nieefektywny. Właściciele nie reagowali na wezwania do usunięcia jednostki. Próby protokolarnego przejęcia terenu również nie dawały rezultatu, ponieważ zarówno właściciele barki, jak i pracownicy znajdujący się na niej, odmawiali jego wydania.  Do dzisiaj WP RZGW w Warszawie nie uzyskał należnej kwoty ponad 16.000 PLN za bezumowne korzystanie z działki SP, pomimo sądowego wyroku nakazującego zapłatę.

W marcu 2018 r. został złożony pozew przeciwko jednemu z współwłaścicieli  o opuszczenie działki SP, usunięcie barki Maristo i nakazanie naruszania własności. Jednemu, gdyż jak wynika z akt sprawy, jest jedynym właścicielem jednostki. W lipcu br. na barce pojawił się ogień poważnie uszkadzając jednostkę, której stan techniczny od dłuższego czasu budził obawy nie tylko służb specjalistycznych, ale także mieszkańców Warszawy (barka już wcześniej była przechylona i lekko zatopiona). Po tym zdarzeniu pracownicy Wód Polskich zabezpieczyli wrak dodatkowymi cumami przed zbliżającym się do Warszawy wezbraniem. 1 września br. WP RZGW w Warszawie wystosował do ostatniego właściciela barki Maristo wezwanie do usunięcia jednostki pod rygorem usunięcia jej przez WP RZGW w Warszawie na jego koszt. Termin usunięcia jednostki określono na 15 września br. Barka nie została usunięta.

W tej sytuacji WP RZGW w Warszawie podjął decyzję o usunięciu barki Maristo przed zbliżającym się sezonem zimowym. Istnieje możliwość, że barka mogłaby zostać ponownie uszkodzona przez krę (tak, jak to miało miejsce ostatniej zimy) i wówczas mogłaby zwiększyć zagrożenie na drodze wodnej. Płynące, masywne elementy mogłyby uszkodzić to, co spotkałyby na swojej drodze lub zatrzymać się np. na filarze mostu  i stanowić przeszkodę dla płynącej kry, powodując niebezpieczeństwo jej piętrzenia. Dodatkowo dalszy proces niszczenia mógłby doprowadzić do zatapiania się barki,  co mogłoby uniemożliwić jej usunięcie.

Zgodnie z Prawem wodnym art. 237 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., administrator śródlądowych wód powierzchniowych ma obowiązek podejmowania działań w zakresie utrzymania wód, w szczególności poprzez usuwanie ze śródlądowych dróg wodnych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka. Dyrektor Żeglugi Śródlądowej dokonał wyrejestrowania jednostki kierując korespondencję w tej sprawie do właściciela jednostki.