Kontakt z Wydziałem Regulatora Taryf

Informujemy, że ze względów organizacyjnych
Wydział Regulatora Taryf przyjmuje klientów
tylko po wcześniejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu spotkania.

Telefony do Wydziału Regulatora Taryf:
22 58 70 358, 259, 277, 355, 356