Zadania Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

7 grudnia 2018 r. w siedzibie Wód Polskich RZGW w Warszawie odbyło się spotkanie  z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego - Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór (IMGW-PIB OTKZ) poświęcone problematyce funkcjonowania Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących w kontekście obowiązywania nowej ustawy Prawo wodne.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z zadaniami Państwowej Służby  ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, ocenami stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących w tym: częstotliwością wykonywania ocen, technologiami wykorzystywanymi przy wykonywaniu pomiarów i badań dla wykonania ocen (skaning laserowy, geofizyka, kamery do przeglądów podwodnych, kamery do inspekcji drenaży rurowych).

Dodatkowo omówiono wytyczne wykonywania pomiarów badań i ocen stanu technicznego  i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz funkcjonalność Systemu Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących – SEKOP.

Kluczowym punktem spotkania było zarządzanie zbiornikami wodnymi w okresach zagrożeń oraz zdefiniowanie sytuacji limitujących konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnych wynikających z warunków atmosferycznych zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja systemu SAFEDAM oraz systemu IT i aplikacji mobilnej. Projekt zaprezentowali przedstawiciele IMGW –OTKZ oraz ASTRI Polska.