Zaproszenie na szkolenie - wnioski taryfowe

Od stycznia 2018 roku, na mocy ustawy Prawo Wodne, PGW Wody Polskie zatwierdzają wnioski o taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków składane przez przedsiębiorstwa, zakłady budżetowe, gminy czy spółki.

Mając na uwadze zauważone trudności z przygotowaniem wniosków taryfowych, Wody Polskie RZGW w Warszawie zapraszają na szkolenie, którego tematyką będzie omówienie najczęściej pojawiających się błędów przy opracowywaniu taryf na zbiorowe zapatrzenie wody i odprowadzanie ścieków. Szkolenie odbędzie się w piątek, 24 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Wód Polskich RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B.

Proponowany plan szkolenia:

9:00 – 9:15 – powitanie uczestników przez Dyrektora RZGW w Warszawie Pana Roberta Chciuka

9:15 – 11:45 – omówienie najczęściej pojawiających się błędów przy przygotowywaniu wniosków taryfowych – pracownicy Wydziału Regulatora Taryf

12:00 – 15:00 – indywidualne konsultacje (konieczność zadeklarowania udziału)

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, proszę zgłaszać po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę jednocześnie zadeklarować chęć skorzystania z indywidualnych konsultacji w drugiej części szkolenia.

Zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu proszę o przesłanie swojego zgłoszenia zawierającego nazwę instytucji, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego na adres mailowy: urszula.tomon@wody.gov.pl najpóźniej do 22 sierpnia 2018 roku. Zaproszenie skierowane jest do wnioskodawców działających na terenie RZGW w Warszawie.