Zmodernizowane wały na Wiśle w Annopolu

W Dolinie Świeciechowskiej (gmina Annopol, powiat kraśnicki) zmodernizowano wały na Wiśle, które uległy zniszczeniu podczas powodzi w 2010 roku. Wizytę zorganizował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, goszcząc na zmodernizowanych wałach Ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego. Inwestycja była możliwa dzięki funduszom z rezerwy celowej MSWiA. Za prawie 26 mln zł zmodernizowano 8,16 km obwałowań w Dolinie Świeciechowskiej. Inwestycja pozwoli ochronić obszar 898 ha.