Patronaty

Wspieramy projekty, które szerzą wiedzę o gospodarce wodnej, podkreślają znaczenie wody i rozwijają zainteresowania wokół tej tematyki.