Fundacja Nasza Ziemia - Wiślana Szkoła

Wislana-szkoła

"Wiślana Szkoła" to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Szkoły przystąpiły do programu w maju 2012 roku, przez kilka miesięcy poprzez różne aktywności walczyły o certyfikaty.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów Wiślanej Szkoły odbyła się 16 stycznia 2013 roku w Warszawie, w Bemowskim Centrum Kultury.

Fundacja Nasza Ziemia realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię "Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Prowadzi również - wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska.