Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do SIGW

Organ wydający zaświadczenie

RZGW w Warszawie

ul. Zarzecze 13B,

03-194 Warszawa

telefon: 22 58 70 211

fax: 22 58 70 321

Organ podatkowy

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

80 1030 1508 0000 0005 5000 3082

Dopisek: opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o wpisie do SIGW.