Opłaty melioracyjne

Opłaty melioracyjne

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne z dn. 5 września 2018 r. RZGW W Warszawie informuje, że opłaty melioracyjne i inwestycyjne należy wpłacać na rachunek bankowy:

BGK

66 1130 1017 0020 1510 6720 0223