Opłaty za wodę

Informacja dotycząca stosowanych przyrządów pomiarowych